Zakończenie zajęć YOUNGSTER w roku szkolnym 2012/2013

AAA
28 czerwca 2013 w ZSS w Roczynach i ZSS w Targanicach zakończyła się druga edycja zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER. Program ten organizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy wsparciu wydawnictwa Macmillan oraz Gminy Andrychów.

W ZSS Targanice zajęcia odbywały się w 1 grupie (11osób), a w ZSS Roczyny w 2 grupach (15 i 16 osób). Kurs trwał od września 2012 r. do czerwca 2013 r., uczestniczyć w nim mogli jedynie uczniowie klas III gimnazjum.

W trakcie zajęć uczniowie systematycznie podnosili swoje kompetencje i umiejętności językowe (słownictwo, gramatyka), jak również wzbogacali swoją wiedzę dotyczącą kultur krajów anglojęzycznych.

Zajęcia cieszą się popularnością wśród uczniów nie tylko dlatego, że są bezpłatne, ale ze względu na ich ciekawą formę i charakter, odbiegający od tradycyjnych lekcji językowych. Gimnazjaliści poznają zagadnienia leksykalno-gramatyczne za pomocą różnorodnych technik i metod aktywizujących, gier i zabaw językowych, przy użyciu nowoczesnych technologii.

Uczestnicy programu na różnych etapach rozwiązywali na platformie YOUNGSTER testy sprawdzające i monitorujące ich przyrost wiedzy. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat ukończenia kursu oraz drobne nagrody, w każdej szkole, troje uczniów z najwyższym wskaźnikiem przyrostu wiedzy otrzymało od Europejskiego Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi odtwarzacze MP3.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

W ostatnich dniach czerwca odbył się nabór na kolejną edycję kursu 2013/2014 - kandydaci do przyszłych grup YOUNGSTERA napisali - Placement Tes t - decydujący o ich stopniu zaawansowania.

Roczyny 03.07.2013 r. prowadzący zajęcia

Elżbieta Walczak

Agata Borkowicz