youngster

Youngster

AAA
Od roku szkolnego 2011/2012 Gmina Andrychów bierze udział w realizacji programu nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich Youngster Plus. Program współfinansowany jest przez Fundację pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Biorą w nim udział uczniowie kl. III z gimnazjów w ZSS w Roczynach – dwie grupy oraz w ZSS w Targanicach – jedna grupa. Każda grupa w danym roku szkolnym realizuje zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 90 godzin. Gmina pokrywa m. in. połowę kosztów wynagrodzenia nauczycieli.

Zobacz również