AEdc

Akcja edukacyjna dla ciebie

AAA
11 lipca 2019, 13:28

Informacja dotyczy Projektu pn. „Akcja edukacyjna dla ciebie” nr RPMP.10.01.03-12-0342/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zakończył się trwający dwa lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 projekt pt. „Akcja edukacyjna dla ciebie”, który realizowany był w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Uczniowie klas VII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zostali objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych poprzez udział w następujących zajęciach:

- w Sułkowicach-Łęgu: zajęcia rozwijające i zajęcia wyrównawcze z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”, EUREKA – szkolne koło doświadczeń, interdyscyplinarne zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych „Smacznie, zdrowo, naukowo”,

- w Rzykach: zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”, zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele - odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”, zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”, zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”,

- w Targanicach: zajęcia rozwijające „Biolchem” i zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia bardzo często odbywały się w terenie, podczas wycieczek edukacyjnych (Kraków, Tyniec, Warszawa, Wrocław, Żywiec, Zakopane, Ustroń, Zawoja, Międzybrodzie Bialskie) w muzeach, w ogrodach, a nawet w kuchni.

W ramach pozyskanych środków do w/w szkół zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, wyposażono pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych na kwotę 245.689,62 zł.

Jak uczniowie pracowali, zdobywali nowe doświadczenia, poznawali ciekawe miejsca można zobaczyć na stronach internetowych szkół.