AE

Akcja edukacyjna

AAA
11 lipca 2019, 13:25

Informacja dotyczy Projektu pn. „Akcja edukacyjna” nr RPMP.10.01.03-12-0293/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zakończył się trwający dwa lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 projekt „Akcja edukacyjna” w Szkole Podstawowej nr 2, nr 4 w Andrychowie i w Sułkowicach-Bolęcinie.

W ramach projektu realizowano zajęcia rozwijające i wyrównawcze podczas których uczniowie wspierani przez nauczycieli podnosili swoje kompetencje z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W SP nr 2 były to: zajęcia rozwijające z informatyki, „Mały Matematyk”, „Przyroda w sieci” oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.

W SP nr 4: „Młodzi Naukowcy – przyroda”, „Młodzi Naukowcy – informatyka z elementami matematyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.

W Sułkowicach-Bolęcinie: „Brama do świata”, „Infor-Matyk – informatyka z elementami matematyki”, „Klub przyrodnika”, zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.

W ramach pozyskanych środków do w/w szkół zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, wyposażono pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych na kwotę 241.664,68 zł. Kupiono sprzęt do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na kwotę 278.764,99 zł.

Uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych w terenie, min. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy, w Babiogórskim Parku Narodowym czy w elektrowni szczytowo pompowej na Górze Żar w Międzybrodziu Bialskim.

Efekty pracy uczniów można obejrzeć na stronach internetowych szkół.