AE

Akcja edukacyjna

AAA
8 stycznia 2019, 13:45

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2, nr 4 w Andrychowie i w Sułkowicach-Bolęcinie trwa realizacja projektu pt. „Akcja edukacyjna”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające i wyrównawcze podczas których uczniowie wspierani przez nauczycieli podnoszą swoje kompetencje z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W SP nr 2 są to: zajęcia rozwijające z informatyki, „Mały Matematyk”, „Przyroda w sieci” oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.

W SP nr 4: „Młodzi Naukowcy – przyroda”, „Młodzi Naukowcy – informatyka z elementami matematyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.

W Sułkowicach-Bolęcinie: „Brama do świata”, „Infor-Matyk – informatyka z elementami matematyki”, „Klub przyrodnika”, zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.