WP 20161214 010

Wolontariat

AAA

W trwającym roku szkolnym wolontariusze z klas ósmych przystąpili kolejny raz do realizacji projektu ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.

Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowanie postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia Projektu wpisują się aktualnie apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Od 2007 roku zrealizowano XI edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 43 000 uczniów.

Cele Projektu:

• uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,

• ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II,

• przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,

• tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu.

W projekcie uczestniczą:

Milena Koczur

Milena Polak

Natalia Stuglik

Aleksandra Zemła

Aleksandra Kraus

Emilia Otfinowska

Amelia Kolebuk

Aleksandra Matejko

Paweł Smolec

Piotr Surzyn

Wiktor Polak

Nikola Mikołajko

Roksana Świder

Dominika Smolec

Dominika Góra

Ewa Matejko

Kinga Fraś

Angelika Płonka

Adrian Stuglik

Bartłomiej Bizoń

Maja Matejko

Opiekę nad wolontariuszami sprawują mgr Ewa Kurzeja oraz Marzena Michniewicz - Bąk

Realizację projektu wspierają również uczniowie z klasy Vb wraz z wychowawczynią

mgr Dorotą Rokowską Gunią oraz pani mgr Agata Sztuka.

Opracowała: mgr Marzena Michniewicz - Bąk

2018

Zobacz również