Konsultacje dla rodziców

AAA

Godziny do dyspozycji Rodziców – I semestr 2018/2019

Nauczyciel

Przedmiot

Godziny do dyspozycji rodziców

Wycho

wawstwo

mgr Dorota Błachut – Stanek

pedagog szkolny,

wych. do życia w rodzinie

w godzinach pracy

mgr inż. Jadwiga Cibor

matematyka

czwartek 9.50-10.15

piątek 9.55-10.15

IVa

mgr Krzysztof Gałosz

wychowanie fizyczne

poniedziałek 7:30-8:15

mgr Renata Gilek

język polski

wtorek 10.15-11.00

IIIG

mgr Natalia Górkiewicz

język angielski

poniedziałek 7.00-7.30

VII

mgr Anna Hernas

język polski

środa 11.10-11.55

VI

mgr Renata Hornik

nauczyciel wspomagający

piątek 9.20-10.05

mgr Anna Jamróz

historia, wos, język polski

wtorek 11.10-11.55

IVb

mgr Bartłomiej Jończyk

wychowanie fizyczne

czwartek 11:10-11:55

mgr Danuta Kierczak

biblioteka

w godzinach pracy

biblioteki

mgr Zbigniew Kolber

muzyka

czwartek 10:15-11:00

mgr Paweł Kopaczewski

edb

piątek 11:10-13:55

mgr Ewa Kurzeja

matematyka

piątek 12.15-13.00

VIIIb

mgr Alina Magiera

geografia

wtorek 14:05-14:50

mgr Dorota Miętkiewicz

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

wtorek 14.50-15.35

I

mgr Marzena Michniewicz – Bąk

przyroda, biologia, chemia

czwartek 11.10-11.55

VIIIa

mgr Katarzyna Mikołajek

świetlica

w godzinach pracy świetlicy

mgr Sylwia Ochman

język niemiecki

wtorek 9:20-13:00

środa 7:30-11:00

mgr Tomasz Osowski

historia

w godzinach pracy

mgr Marta Paczyńska

logopedia

w godzinach pracy logopedy

mgr inż. Jan Pietras

informatyka,

zajęcia techniczne

wtorek 10.15-11.00

Va

mgr Ewelina Prus-Bizoń

plastyka

środa 7:30-8:15

czwartek 13:10-14:50

piątek 11:10-14:50

mgr Dorota Rokowska – Gunia

język angielski

wtorek 12.15-13.00

Vb

mgr Ewa Rokowska

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel wspomagający

środa 11.10-12.10

mgr Bogusława Rusinek

edukacja wczesnoszkolna

wtorek 10.05-10.35

piątek 10.05-10.30

IIa

mgr Dorota Smaza

świetlica

w godzinach pracy świetlicy

mgr Magdalena Stachura

edukacja wczesnoszkolna

piątek 9.20-10.05

IIb

mgr Agata Sztuka

edukacja wczesnoszkolna, przyroda

w godzinach pracy

mgr Piotr Toma

fizyka

poniedziałek 7.10-7.30

ks. mgr Andrzej Węgrzyn

religia

wtorek 13.00-13.30

ks. Stanisław Wilkołak

religia

czwartek, piątek