Koła przedmiotowe

AAA

Zajęcia dodatkowe– I semestr 2018/2019

Nauczyciel

Nazwa

Dzień

Godzina

mgr inż. Jadwiga Cibor

Koło matematyczne

mgr Renata Gilek

Koło z języka polskiego

poniedziałek

13.00-13.45

mgr Natalia Górkiewicz

Koło z języka angielskiego

poniedziałek

środa

7.00-7.30
7.00-.7.30

mgr Anna Hernas

Koło z języka polskiego

czwartek

8.25-9.10

mgr Anna Jamróz

Koło historyczne

środa

14.05-14.45

mgr Bartłomiej Jończyk

zawody zewnętrzne

mgr Zbigniew Kolber

koło muzyczne

czwartek

10.15-11.00

mgr Ewa Kurzeja

Koło matematyczne

piątek

14.05-.14.50

mgr Marzena Michniewicz – Bąk

Koło biologiczno-chemiczne

środa
czwartek

13.10-13.55
13.10-13.55

mgr inż. Jan Pietras

Koło techniczne

wtorek

13.30-.14.30

mgr Dorota
Rokowska – Gunia

Koło z języka angielskiego

piątek

14.05-14.50

mgr Piotr Toma

Konkursowe koło fizyczne

środa

14.00-14.45

ks. mgr Andrzej Węgrzyn

Oaza

piątek

18.45-20.30