indeks2

Klub Szkół UNICEF

AAA

Program własny

dla uczniów

Zespołu Szkół Samorządowych

w Zagórniku

„Klub Szkół UNICEF”

Autor:

mgr Natalia Górkiewicz

mgr Renata Hornik

nauczyciele

języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – np. uczczenia ważnych dni międzynarodowych, lub organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Program nauczania jest przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na lekcjach wychowawczych, na zajęciach koła języka angielskiego, oraz w ramach pracy Rady Samorządu Uczniowskiego. Jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego, jest spójny z planem pracy i programem wychowawczym szkoły. Program jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania i pobudzania wrażliwości uczniów, ich postaw altruistycznych, współpracy i kreatywności.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią programu: