rodzice

Dla rodziców

AAA

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną przedstawiającą prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów).

Przygotowano ją na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji oraz Statutu Szkoły. Została omówiona przez dyrektora szkoły mgr Tomasza Osowskiego podczas ogólnego spotkania z rodzicami w dniu 23 września 2014 roku.

Prezentację opracowała mgr Ewa Kurzeja.

Zobacz również