herb
logo
zdalne nauczanie
l
Egzaminy ósmoklasisty
I
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
I
Tablety dla uczniów
I
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
świetlica
I
PP
I
l
I
l
l
I
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego
Szkoła pamięta
pasek
pobrane

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

AAA

NASZA SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Z ofertą szkół ponadpodstawowych można zapoznać się na stronie.

https://malopolska.edu.com.pl

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej

W szkole podstawowej, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.malopolska.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie przedstawiał się następująco:


Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać do szkół dokumenty z wnioskiem o przyjęcie.
23 czerwca - 7 lipca - odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych,
26 czerwca - 10 lipca - to termin, w którym będzie trzeba dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
12 sierpnia zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13-18 sierpnia - to termin, w którym należało będzie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.
19 sierpnia - ogłoszone zostaną ostateczne listy kandydatów.

Jak będą wyglądały egzaminy pisemne? Na teren szkoły uczniowie będą mogli wejść wyłącznie z zakrytą twarzą. Centralna Komisja Rekrutacyjna wydała już wytyczne w tej sprawie.

,,Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Tutaj wszystko na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

Zasady obliczania punktów:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt