herb
logo
zdalne nauczanie
l
Egzaminy ósmoklasisty
I
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
I
Tablety dla uczniów
I
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
świetlica
I
PP
I
l
I
l
l
I
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego
Szkoła pamięta
pasek

Regulamin wypożyczalni

AAA


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Z biblioteki mogą korzystać:

· uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;

· nauczyciele;

· inni pracownicy szkoły;

· rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów;

2. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

3. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

4. Książki wolno wypożyczać tylko na kartę ze swoim nazwiskiem i nie wolno ich przekazywać innym osobom.

5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.

6. Uczeń może posiadać na swoim kącie wiele książek, w tym najwyżej 2 lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 3 tygodnie, lektury 2 tygodnie. Za zgodą bibliotekarza można książkę prolongować(z wyjątkiem lektur)na kolejny okres.

8. Nie ogranicza się ilości wypożyczonych książek nauczycielom oraz uczniom przygotowującym się do olimpiad lub konkursów.

9. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.