herb
logo
zdalne nauczanie
l
Egzaminy ósmoklasisty
I
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
I
Tablety dla uczniów
I
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
świetlica
I
PP
I
l
I
l
l
I
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego
Szkoła pamięta
pasek

Regulamin pracowni multimedialnej

AAA

Regulamin Pracowni Multimedialnej

1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna.

2. Z czytelni oraz Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych.

3. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

4. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:

· wpisać się do rejestru użytkowników

· sprawdzić stan sprzętu

· zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości

5. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

6. Niedozwolone jest ;

· kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania

· instalowanie własnych programów

· kasowanie programów zainstalowanych

· dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu

· samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy

· podłączanie własnych urządzeń

· wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier

· tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi

· korzystanie ze stron WWW o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, GADU-GADU, IRC< ICQ i innych komunikatorów internetowych.

8. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

9. Osoba korzystająca ze sprzętu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie.

10. Korzystanie ze sprzętu może się odbywać wyłącznie przed lub po godzinach lekcyjnych (obowiązuje zakaz korzystania podczas przerw lekcyjnych).

11. Istnieje możliwość rezerwacji komputera.

12. Nauczyciel bibliotekarz może udzielać pomocy gdy aktualnie dysponuje czasem.

13. W bibliotece można zakupić nowe płytki i dyskietki w celu zapisu informacji.

14. Nauczyciel zobowiązany jest do nie ujawniania hasła do komputerów, chyba, że wymaga tego sytuacja.

15. Wydruk strony kosztuje 0,70 groszy.

16. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z Pracowni Multimedialnej przez czas określony przez bibliotekarza.