herb
logo
zdalne nauczanie
l
Egzaminy ósmoklasisty
I
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
I
Tablety dla uczniów
I
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
świetlica
I
PP
I
l
I
l
l
I
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego
Szkoła pamięta
pasek
pedagog1

Pedagog szkolny

AAA

AGATA PORZYCKA

Witam !!!

Pracuję jako pedagog szkolny.

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymujemy również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby poradzić się, poszukać dróg wyjścia z trudnych sytuacji w szkole, w rodzinie, poszukują informacji z dziedziny wychowania, rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Szukać prawdy, kochać piękno,
chcieć dobra, czynić najlepsze -
to zadanie i cel człowieka.
Moses Mendelssohn

Rodzicu !:

· niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

· chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

· masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

· potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

· masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

· szukasz pomocy.

Razem postaramy się znaleźć rozwiązanie

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

poniedziałek: 9.00 - 13.00

wtorek 9.00 - 14.00

środa 9.00 -13.00

czwartek 9.00 - 14.00

piątek 9.00 - 13.00

.

Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie:

· wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;

· podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;

· wskaże jak dbać o pozytywne relacje z innymi;

· przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;

· nauczy myśleć twórczo;

· odpowie na pytania "jak się motywować do pracy, nauki?" oraz "jak dobrze gospodarować czasem?";

· wytłumaczy, co znaczy być asertywnym,

· podpowie jak żyć zdrowo, bez uzależnień:

· wesprze w trudnej, kryzysowej sytuacji.

Uczniu !

Ø Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Ø Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Ø Masz problemy w klasie.

Ø Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Ø Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Ø Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Ø Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zakres działań pedagoga szkolnego

Współpraca z rodzicami

o konsultacje indywidualne z rodzicami

o poradnictwo pedagogiczne

o rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

o organizacja pomocy materialnej

o wsparcie wychowawcze, pomoc psychologiczna

o pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

o kontakt z instytucjami pomocowymi działajacymi na terenie gminy, powiatu

o pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w sprawach dydaktycznych i wychowawczych

Współpraca z uczniami

o pomoc uczniom mającym trudności w nauce

o pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami

o mediacje

o prowadzenie programów profilaktycznych

o zajęcia psychoedukacyjne w klasach, autorski program „Puzzle klasowe” dla klas IV

o organizacja warsztatów psychologicznych ze specjalistami

o wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

o pomoc psychologiczna

o terapia pedagogiczna

o zajęcia rewalidacyjne

o współpraca z wolontariatem

o organizacja akcji profilaktycznych, wyjazdów na koncerty, spektakle profilaktyczne

o organizacja spotkań prewencyjnych z policją

Współpraca z nauczycielami

o wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów

o poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

o konsultacje dla nauczycieli

o kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami

o i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

o Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

o Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie

o Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

o Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich

o Policja i Straż Miejska

o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

o Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

o Stowarzyszenia Abstynenckie działające na terenie gminy

o PCK


W tych instytucjach Państwa rodzina znajdzie pomoc w sytuacjach kryzysowych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Andrychowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Z każdą z tych instytucji współpracuję i służę pomocą w kontakcie i znalezieniu specjalisty, który zajmie się zgłaszanym problemem.

Zobacz również