herb
logo
zdalne nauczanie
l
Egzaminy ósmoklasisty
I
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
I
Tablety dla uczniów
I
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
świetlica
I
PP
I
l
I
l
l
I
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego
Szkoła pamięta
pasek
Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Egzaminy ósmoklasisty

AAA

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

16, 17,18 CZERWCA 2020

PROCEDURY dla uczniów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy.

2. Uczniowie przynoszą własne przybory piśmiennicze, tzn. 2 długopisy z czarnym wkładem, ma matematykę- linijkę, ołówek, cyrkiel ( nie można pożyczać przyborów od innych uczniów).

3. Na teren szkoły nie wolno wnosić rzeczy zbędnych: telefonów komórkowych, książek maskotek.

4. Szkoła nie zapewnia wody mineralnej dla uczniów. Można mieć własną małą butelkę wody.

5. Do szkoły należy przyjść w maseczce i pozostać w niej do czasu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

6. Do szkoły uczniowie przychodzą o godz. 8.40- nie wcześniej.

7. Do budynku uczniowie wchodzą w następujący sposób:

a) Uczniowie piszący egzamin w sali nr 7 i nr 9 ( A01,A03,A12,A13, A 15, B03,B04, B11,B15, B16, B19, ) wchodzą wejściem od ul. Floriańskiej i czekają na nowym korytarzu zachowując odległości min. 1,5 m.

b) Uczniowie piszący egzamin w sali nr 5 (B01, B02, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B12, B13, B14,B17,B18 ) wchodzą wejściem głównym i czekają na korytarzu obok biblioteki zachowując odległości min. 1,5 m.

c) Uczniowie piszący egzamin w sali nr 6 ( A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10,A11, A14, A16, A17, A18, A19) wchodzą wejściem \do starego budynku i czekają na korytarzu na piętrze obok sali nr 6 zachowując odległości min. 1,5 m.

Dezynfekujemy ręce. Nie zmieniamy obuwia.

8. Nauczyciele nadzorujący egzamin wprowadzą zdających do sal; przewodniczący zespołu nadzorującego wylosuje dla każdego ucznia nr stolika.

9. Po zajęciu miejsca uczeń może zdjąć maseczkę, ale nie musi.

10. Nauczyciel rozda arkusze egzaminacyjne, które każdy uczeń musi sprawdzić pod względem kompletności, a następnie zakodować.

Po czynnościach organizacyjnych o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin.

16.06.2020 r- wtorek- język polski- 120 min. + wydłużony czas sala nr 7.

17.06.2020 r.- środa- matematyka- 100 min. + wydłużony czas sala nr 7.

18.06.2020 r.- czwartek-j. obcy- 90 min. + wydłużony czas sala nr 7.

12. Po zakończonym egzaminie należy pozostać przy stoliku i stosować się do poleceń nauczycieli.

13. Ze szkoły należy wyjść zaraz po egzaminie w ten sposób, w jaki się wchodziło.

14. Nie wolno się gromadzić i wymieniać spostrzeżeniami po egzaminie. Należy bezzwłocznie opuścić teren szkoły.

Rekomenduje się dzielenie uwagami z kolegami i nauczycielami online.

Przestrzegamy wszystkie zasady bezpieczeństwa:

1. Nosimy maseczki.

2. Dezynfekujemy ręce.

3. Nie gromadzimy się.

4. Nie chodzimy po szkole bez potrzeby.

5. Nie wnosimy do szkoły zbędnych rzeczy.

6. Nie dotykamy dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Podczas kaszlu i kichania zakrywamy twarz chusteczką lub zgiętym łokciem.

Jeżeli uczeń nie może przystąpić w w/w dniach do egzaminu, należy ten fakt w możliwie szybkim terminie zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.gov.pl/web/edukacja

WYTYCZNE SANITARNE


Jak będą wyglądały egzaminy pisemne? Na teren szkoły uczniowie będą mogli wejść wyłącznie z zakrytą twarzą. Centralna Komisja Rekrutacyjna wydała już wytyczne w tej sprawie.


,,Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego