Kalendarz

26 października 2017
  • Dzień Otwarty
30 listopada 2017
  • Wywiadówka
13 grudnia 2017
  • Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych