Ubezpieczenie

AAA

Przedszkole nr polisy 92102144

Szkoła nr polisy 92102145

- Link do zgłoszenia szkody

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

- Link do Ogólnych Warunków

https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

- Link do Tabeli Uszczerbków

https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala