Ubezpieczenie

AAA

- Nr polisy : 90000048270 - szkoła

- Nr polisy : 90000048269 - przedszkole

- link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-generali

- link do Ogólnych Warunków: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

- link do Tabeli Uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

- link do Karty Produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

KONTAKT DO OPIEKUNA

Mariusz Bolik; tel. 668840932; mbolik@bezpieczny.pl

WYBRANY WARIANT UBEZPIECZENIA