Pracownicy szkoły

AAA

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Badowska Barbara

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Borgosz Marta

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Boba Paweł

Pomoc administracyjna

Burczak Anna

Nauczyciel wspomagający

Cibor Edyta

Pomoc nauczyciela

Cioch Magdalena

Sprzątaczka

Ćwiertka Edyta

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Dalecka Bogusława

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

Dudzik Agnieszka

Nauczyciel języka polskiego

Dyrcz Halina

Pomoc nauczyciela

Dyrcz Katarzyna

Nauczyciel świetlicy, plastyki

Ficek Patrycja

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Garbacz Iwona

kucharz

Gordon Renata

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego

Grabowska Agata

Nauczyciel języka polskiego

Grabowski Zbigniew

Dyrektor, nauczyciel informatyki, edukacji filozoficznej

Gryboś Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

Kapała Izabela

Nauczyciel fizyki

Kierczak Bernardetta

Pedagog

Kizner Iwona

Intendent

Kizner Teresa

Pomoc nauczyciela

Kowalska Paulina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kryjak Grażyna

Pomoc kuchenna

Kubas Aneta

Pomoc kuchenna

Kuźma Dorota

Sprzątaczka

Łysoń Dariusz

Starszy woźny

Łysoń Małgorzata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Łysoń Monika

Sekretarz Szkoły

Małysiak Katarzyna

Nauczyciel informatyki, matematyki

Matyszkowicz Renata

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Miarka Ewelina

Nauczyciel języka angielskiego

Mikołajek Dorota

Nauczyciel chemii, biologii

Mydlarz Marcelina

Kierownik Gospodarczy

Pacut Jacek

Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji przez szachy

ks. Pasternak Józef

Nauczyciel religii

Paś Ewelina

Pomoc nauczyciela

Pawłowska Justyna

Sprzątaczka

Piekiełko Justyna

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Pocełujko Wiktor

Pomoc kuchenna

Portka Joanna

Sprzątaczka

Prochot Dorota

Szatniarka

Prochot Stanisław

Konserwator

Rajda Alicja

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, języka angielskiego, rewalidacji

Rajda Anna

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda

Rajda Marek

Nauczyciel religii, techniki

Rupik Sylwia

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, języka niemieckiego

Ryszka-Jończy Katarzyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przez szachy

Sordyl Agata

Nauczyciel geografii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie

Stuglik Małgorzata

Pomoc nauczyciela/ sprzątaczka

Ściga Renata

Nauczyciel matematyki, fizyki

Trojak Marzena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Walczak Ewa

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, muzyki

Wawrzyn Elżbieta

Pomoc nauczyciela

Wojewodzic Renata

Wicedyrektor, pedagog

Zając Jerzy

Nauczyciel wychowania fizycznego, bibliotekarz