Pracownicy 2015/2016

AAA

Badowska Barbara

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Boba Paweł

Nauczyciel fizyki, historii, informatyki, historii i społeczeństwa, zajęć komputerowych

Borgosz Marta

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Dalecka Bogusława

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dyrcz Katarzyna

Nauczyciel świetlicy i zajęć artystycznych

Grabowska Agata

Nauczyciel j.polskiego, bibliotekarz

Grabowski Zbigniew

Nauczyciel świetlicy i wiedzy o społeczeństwie

Gryboś Magdalena

Nauczyciel j. angielskiego

Ćwiertka Mnika

edukacji przedszkolnej

Łysoń Małgorzata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Maciejczyk Jerzy

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Małysiak Katarzyna

Matyszkowicz RenataNauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Miarka Ewelina

Nauczyciel j.angielskiego

Mikołajek Dorota

Pacut Jacek

Nauczyciel biologii, chemii i świetlicy

Nauczyciel wychowania fizycznego

Pacut Maria

Piekiełko Justyna

Nauczyciel j. Polskiego

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Łysoń Diana

Nauczyciel - pedagog specjalny

Rajda Alicja

Rajda Anna

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda

Rajda Marek

Nauczyciel religii i zajęć technicznych

Rupik Sylwia

Nauczyciel j.niemieckiego

Ryszka-Jończy Katarzyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie

Sordyl Agata

Nauczyciel geografii i przyrody i świetlicy

Pasternak Józef

Nauczyciel religii

Ściga Renata

Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

Trojak MarzenaWojewodzic Renata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejPedagog szkolny

Zając Jerzy

Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

Łysoń Monika

Sekretarz szkoły

Curzydło Marcelina

Kierownik gospodarczy

Paś Ewelina

Pomoc nauczyciela

Kizner Teresa

Pomoc nauczyciela

Kizner Iwona

Intendent

Socała Maria

Kucharz

Mizera Maria

Pomoc kuchenna

Wojewodzic Mariola

Pomoc kuchenna

Łysoń Elżbieta

Sprzątaczka

Kubieniec Danuta

Sprzątaczka

Prochot Stanisław

Konserwator

Prochot Dorota

Szatniarka

Łysoń Dariusz

Woźny