Nasza misja

AAA

W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Bolęcinie wchodzą:


- Przedszkole

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

- Gimnazjum

MISJA I WIZJA SZKOŁY

TRADYCJA, TOLERANCJA, OTWARTOŚĆ

W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI

Główne cele rozwoju szkoły:

  • kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i poczucia własnej wartości,

  • pielęgnowanie tradycji narodowej z naciskiem na kulturę i historię regionu,

  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień

  • wpajanie najwyższych wartości etyczno - moralnych życia społecznego wynikających z głębokiego humanizmu,

  • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.