Konto RR

AAA

Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców
Zespołu Szkół Samorządowych
w Sułkowicach-Bolęcinie

ABS Bank Spółdzielczy

Nr 84 8110 0000 2001 0006 0639 0001

Dziękujemy :)