111

Zawieszenie strajku

AAA
W związku z decyzją ZNP zawieszenia strajku od dn. 27 kwietnia 2019 roku (sobota) - informuję, że od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku przedszkole i szkoła podstawowa z oddz. gimnazjalnym wznawia zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
Z. Grabowski