wi to edukacji 2018 007

Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole

AAA

Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dnia 15.10.2018 odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Na początku Pan Dyrektor wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom szkoły, którzy w szczególny sposób wyróżnili się pracą w poprzednim roku szkolnym. Następnie klasy szóste przygotowały przedstawienie, w którym w humorystyczny sposób ukazały codzienny trud podejmowany przez nauczycieli. Na zakończenie Samorząd Uczniowski wręczył także nagrody “Złotym Nauczycielom”. Wszystko przebiegało w miłej, pełnej wzruszeń i ciepłych słów atmosferze.

W godzinach popołudniowych odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej, w której wzięli udział: dyrekcja szkoły oraz rodzice pierwszoklasistów.

Uczniowie klasy pierwszej nie tylko przedstawili program artystyczny, ale wzięli udział w konkursie wiedzy i umiejętności. Zaprezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz odpowiadali na zadawane pytania i zagadki. Nad przebiegiem zadań konkursowych czuwało wybrane jury.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na ucznia, którego dokonał dyrektor szkoły pan Zbigniew Grabowski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Sułkowicach-Bolęcinie.