DCW 01

Projekt - Bezpieczna droga.

AAA

W ramach kampanii Bezpieczna Droga - „Dobrze Cię widzieć” w naszej szkole:

- wychowawcy klas I – VIII przeprowadzili lekcje wychowawcze z zakresu bezpieczeństwa na drodze i uważności na innych ( z wykorzystaniem scenariuszy lekcji i filmików przygotowanych przez organizatora akcji);

- każda klasa po przeprowadzonej lekcji przygotowała plakat poświęcony tej tematyce;

Przygotowano apel podsumowujący akcję podczas, którego:

- przypomniano 7 odblaskowych rad drogowych;

- przeprowadzono konkurs „Milionerzy” dotyczący bezpieczeństwa na drodze;

- zwrócono uwagę na to, iż każdy z nas ma mocne strony, zdolności, talenty;

- wszystkim uczniom klas 1 – 8 rozdano kamizelki odblaskowe!

Z plakatów przygotowanych przez klasy powstała gazetka korytarzowa „Dobrze Cię widzieć”

Koordynatorzy akcji: Renata Wojewodzic, Dorota Mikołajek

IMG 20190318 WA0001IMG 20190318 WA0002IMG 20190318 WA0003IMG 20190318 WA0004IMG 20190318 WA0006