Dyplomy Credo

Projekt badawczy CREDO

AAA
W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie badawczym CREDO. Drużyna Astronomia składająca się z uczniów, nauczycieli i rodziców zdobyła pierwsze miejsce w kilku kategoriach. Pełna informacja na stronie projektu https://credo.science/wp-content/uploads/2019/09/prezentacja-na-gal%C4%99.pdf Opiekunem projektu w naszej szkole była Pani Izabela Kapała. Gratulujemy.