Untitled 1

Informacja z dn. 23 kwietnia 2019 r. (wtorek)

AAA


Strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.


Sekretariat szkoły tel. 33 875 33 78