Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego
Rzyki