bip

Zamówienia publiczne

AAA

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (21.05.2020):
***************************

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (21.05.2019):


***************************

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (8.06.2018r.):


**************************

I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach” (06.07.2017 r.):


**************************

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (27.06.2017 r.):


***************************

I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach” (17.06.2016 r.):


***************************

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (20.05.2016 r.):


****************************

I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach” (09.06.2015 r.):


****************************

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (25.05.2015 r.):


*****************************

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (30.07.2014 r.):


******************************

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (22.07.2014 r.):