Misje

AAA

Współpraca z Sekretariatem Misyjnym w Konstancinie Jeziorna

26 listopada 2004r. w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach odbyło się spotkanie z siostrą Danutą
Szczerbak misjonarką Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Był to początek współpracy z Sekretariatem Misyjnym w Konstancinie Jeziorna. Zgromadzone przez dzieci i młodzież pieniążki - dary serca - zostały złożone na potrzeby misji w Kamerunie i adopcję dwóch murzyńskich chłopców Ango Pernelle i Ndongo Brandonne. Co roku przesyłamy pieniądze na czesne, z którego kupowane są zeszyty, przybory szkolne, a z racji świąt - symboliczne pamiątki. Dokonywana jest również naprawa ławek i zakup kredy. Dzieci otrzymują dwa razy w tygodniu kubek mleka i małego pączka. Ich wdzięczność jest ogromna, czego wyraz dają w prowadzonej korespondencji.

Światowy Dzień Misyjny 2007r. uwrażliwił nasze serca na potrzeby biednych, polskich dzieci na Litwie, uczących się w małej szkółce, koło miejscowości Ejszyszki. Poprzez Sekretariat Misyjny w Konstancinie Jeziorna przed Świętami Wielkanocnym 19.03.2008r. przesłaliśmy 55 kg zgromadzonych przez dzieci przyborów szkolnych (zeszyty, piórniki, ołówki, pióra, kredki, farby, pędzle, plasteliny, przybory kreślarskie, plecaki i inne), jak również książki i puzzle. Nie jesteśmy obojętni na los innych!

11 czerwca 2008r. po raz drugi gościła w naszej szkole Sekretarka Misyjna Sióstr od Aniołów z Konstancina Jeziorna s. Danuta Szczerbak. Podczas spotkania z uczniami opowiadała o życiu ludzi, a przede wszystkim dzieci na kontynencie afrykańskim. Swoje wstrząsające relacje popierała zdjęciami, które w dobitny sposób unaoczniły nędzę, biedę i głód tamtejszej ludności. Uczniowie byli poruszeni. Z zapartym tchem wsłuchiwali się w słowa misjonarki. Przybliżyła Ona również w swej relacji cele pracy misjonarzy, warunki w jakich pracują i powołanie do niesienia pomocy najuboższym tego Świata. Nasza szkoła aktywnie wspiera pracę misyjną. S. Danuta podziękowała za pomoc szkole na Litwie, do której wysłaliśmy przybory szkolne.
Na jej ręce zostały przekazane pieniądze z dobrowolnej składki uczniowskiej dla chłopców objętych adopcją na odległość.

2 lutego 2009r. otrzymaliśmy kolejną korespondencję, tym razem od siostry Ewy Kler, która została powołana na stanowisko sekretarki misyjnej. List adresowany był do Kochanych Przyjaciół Misji wraz z Gronem Pedagogicznym. Otrzymaliśmy szopkę wykonaną ręką dziecka przez nas adoptowanego. Jest ona zarazem dobrym życzeniem, jak i wyrazem wdzięczności za nasz dar serc, który pozwala na rozwój intelektualny i duchowy. Przekazaliśmy również pieniądze na potrzeby adopcji oraz misji objętych działaniami wojennymi na ziemiach Kongolijskich.

Ojciec Święty Benedykt XVI pamięta w modlitwie o wszystkich, którzy nadal trudzą się na rozległej niwie misyjnej, doceniając również ich współpracowników. Wszystkim udziela Apostolskiego Błogosławieństwa!

Zobacz również