logopedia

Logopeda

AAA

Szanowni Rodzice!


Pragnę zachęcić Państwa do ćwiczeń logopedycznych z Waszymi dziećmi w domu. Pomoc rodzica i systematyczność jest bardzo ważna, by terapia logopedyczna przyniosła oczekiwane rezultaty i przebiegała sprawnie.

Znajdziecie tutaj podstawowe informacje o terapii i ćwiczenia artykulacyjne oraz o gry i zabawy logopedyczne.

Anna Manda

Logopeda

Tel. 510 191 989

Program logopedyczny- gry i zabawy-MIMOWA (wymaga użycia wtyczki Adobe Flash Player) https://www.mimowa.pl/
Prezentacja - głoski szumiące (pptx, 16.68 MB)Ćwiczenia logopedyczne (docx, 663.04 KB)Ćwiczenia buzi i języka (pdf, 264.41 KB)Głoska "sz" (rar, 5.19 MB)Zabawy fonologiczne dla wszystkich (rar, 1.04 MB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami (rar, 2.77 MB)Ćwiczenia - głoska "sz" (rar, 6.86 MB)Pomyśl, powiedz - ćwiczenia rozwijające (rar, 1.27 MB)Zestaw ćwiczeń narządów mowy - głoska "r" (docx, 17.57 KB)Coś ciekawego z sieci (docx, 16.89 KB)ćwiczenia słuchowe (docx, 17.99 KB)ćwiczenia wspierające rozwój mowy (docx, 19.19 KB)zabawy sensoryczne (docx, 23.77 KB)zabawy usprawniające motorykę narządów mowy (docx, 16.24 KB)Ćwiczenia języka (docx, 13.98 KB)Pionizacja języka (docx, 19.51 KB)Zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek s, z c, dz. (docx, 19.73 KB)Ćwiczenia obrazkowe głoski sz (rar, 667.37 KB)Ćwiczenia oddechowe (pdf, 294.30 KB)Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy ś, ź, ć, dź (pdf, 260.58 KB)Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne (rar, 5.90 MB)Ćwiczenia fonacyjne (pdf, 345.72 KB)Zestaw ćwiczeń do wymowy głosek p i b (pdf, 267.15 KB)Obrazkowe zabawy logopedyczne dla najmłodszych (rar, 1.40 MB)Trening pamięci i koncentracji - ilustracje (rar, 4.94 MB)Ćwiczenia grafomotoryczne (rar, 658.80 KB)Ćwiczenia ze zwierzętami (rar, 4.17 MB)Zestawy i ćwiczenia oddechowe połączone z ruchami rąk (pdf, 184.36 KB)Zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do wywołania głoski l (pdf, 179.20 KB)Zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do wywołania głoski l (pdf, 179.20 KB)Terapia jąkania (pdf, 278.76 KB)Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne (pdf, 187.10 KB)Zestaw ćwiczeń narządów mowy (pdf, 179.66 KB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami (rar, 5.20 MB)Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne2 (pdf, 234.32 KB)Ćwiczenia obrazkowe z "sz" dla najmłodszych (rar, 918.96 KB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami 2 (rar, 2.82 MB)Ćwiczenia logorytmiczne 3 (pdf, 180.12 KB)Ćwiczenia żuchwy i podniebienia (pdf, 217.52 KB)Ćwiczenia obrazkowe z "r" (rar, 842.96 KB)Ćwiczenia obrazkowe z "sz" (rar, 702.67 KB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami 3 (rar, 2.61 MB)Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne 4 (pdf, 183.71 KB)Zestaw ćwiczeń przygotowujących narządy mowy do głosek t, d n. (pdf, 177.68 KB)Ćwiczenia obrazkowe z "sz" (rar, 1.27 MB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami 4 (rar, 3.41 MB)Ćwiczenia i zabawy logorytmiczne 5 (pdf, 303.09 KB)Zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek Z sz, rz/ż, cz, dż. (pdf, 184.78 KB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami 5 (rar, 3.53 MB)Ćwiczenia obrazkowe z głoską "L" (rar, 754.43 KB)Ćwiczenia obrazkowe z "sz" (rar, 538.47 KB)Zabawy logopedyczne ze zwierzętami 6 (rar, 3.32 MB)