logopeda

Kadra Pedagogiczna

AAA


JĘZYK POLSKI
mgr Sylwia Piekarczyk
mgr Dorota Sadlik
mgr Barbara Kolber - urlop
mgr Agata Ćwiertnia

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Jolanta Koloch
mgr Izabella Ogiegło
mgr Elżbieta Walczak

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Aleksandra Polak
mgr Jolanta Koloch
mgr Izabella Ogiegło

HISTORIA
mgr Grażyna Jończy
mgr Aneta Zwieńczak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Aneta Zwieńczak

MATEMATYKA
mgr Anna Kocemba
mgr Dorota Wróbel
mgr Violetta Obłonczek

BIOLOGIA
mgr Joanna Kosar
mgr Dorota Mikołajek

PRZYRODA
mgr Renata Żak

CHEMIA
mgr Dorota Mikołajek

FIZYKA
mgr Violetta Obłonczek

GEOGRAFIA
mgr Renata Żak

INFORMATYKA
mgr Aleksandra Polak
mgr Violetta Obłonczek

TECHNIKA
mgr Aleksandra Polak
mgr Maciej Tomiczek

PLASTYKA
mgr Grażyna Jończy

MUZYKA
mgr Maria Mikuła

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Andrzej Kojder
mgr Sławomir Nowak
mgr Wiesław Skupień
mgr Jacek Sordyl

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Maciej Tomiczek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Jacek Sordyl

RELIGIA
mgr Maria Mikuła
mgr Ewelina Pytel-Kapusta
ks. Piotr Bratek

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Aneta Zwieńczak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Anna Gondko
mgr Grażyna Dybał
mgr Iwona Gużyńska
mgr Ewa Buldończyk
mgr Lidia Ozaist – Targosz - urlop
mgr Bożena Gałgan
mgr Ewa Cinal

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
mgr Magdalena Bogdan
mgr Renata Karbowiak
mgr Justyna Zaremba
mgr Marzena Walczak
mgr Justyna Adamaszek
mgr Stanisława Talar
mgr Monika Gałuszka
mgr Katarzyna Gurdek Wojewodzic - urlop
mgr Anna Kopaczewska
lic. Justyna Pilarczyk

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Elżbieta Grzyb

SURDOPEDAGOG
mgr Maciej Tomiczek

BIBLIOTEKARZ
mgr Anna Fąferko
mgr Aleksandra Polak

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Iwona Droździk
mgr Iwona Downar
mgr Agnieszka Wawro - urlop