Działania szkoły

AAA
W naszej szkole od lat odbywają się tradycyjne imprezy i różnorodne akcje. Corocznie poszerzamy swoją ofertę współpracy ze społecznością lokalną. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły:

WRZESIEŃ:

 • pasowanie uczniów klas pierwszych i przedszkolaków
 • dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka
 • udział w akcji "Sprzątanie świata"

PAŹDZIERNIK:
 • obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • gminny turniej szachowy dla uczniów SP i gimnazjum

LISTOPAD:
 • obchody Dnia Niepodległości
 • dyskoteka andrzejkowa

GRUDZIEŃ:
 • Mikołajki
 • kiermasz świąteczny
 • ekipa św. Mikołaja - zbiórka żywności dla potrzebujących
 • wigilia

STYCZEŃ:
 • udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • Jasełka
 • Dzień Seniora w przedszkolu
 • Dzień Babci i Dziadka w klasach 1-3 SP

LUTY:
 • Bal karnawałowy z wodzirejem dla najmłodszych dzieci
 • dyskoteka walentynkowa dla młodzieży
 • Walentynki (pocztowe)

MARZEC:
 • obchody Dnia Patrona Szkoły
 • Dzień Kobiet - koncert orkiestry OSP Roczyny

KWIECIEŃ:
 • sprawdzian VI - klasisty i egzaminy gimnazjalne
 • obchody Dnia Ziemi

MAJ:
 • Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas 2-3 SP
 • obchody Dnia Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta UE - Dzień Międzynarodowy

CZERWIEC:
 • festyn rodzinny
 • komers klas III gimnazjum

Ponadto w ciągu całego roku prowadzimy różnorodne akcje i działania, a wśród nich:
 • zbieramy surowce wtórne (makulaturę, zakrętki PET, zużyte baterie i stare telefony),
 • zbieramy kasztany i żołędzie dla koła łowieckiego,
 • organizujemy wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne, rajdy w góry
 • organizujemy wyjazdy do kina i teatru
 • organizujemy wyjazdy na basen
 • współpracujemy z Sekretariatem Misyjnym w Konstancinie Jeziornej - adopcja na odległość
 • prowadzimy akcję "Góra Grosza", "Dar Serca" - zbieramy pieniążki na dożywianie i wakacje dla dzieci z ubogich rodzin
 • startujemy w różnorodnych konkursach przedmiotowych i tematycznych, w zawodach sportowych na każdym szczeblu
 • realizujemy różne programy "Radosna szkoła", „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytające przedszkola”, „Czytające szkoły”, "Marzycielska poczta"
 • organizujemy pomoc w nauce dzieciom z trudnościami
 • rozwijamy pasje młodzieży w kołach zainteresowań (przedmiotowe koła oraz koło teatralne, wokalno-instrumentalne, SKS, SKKT)
 • współpracujemy z organizacjami i instytucjami lokalnymi: Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn, piekarnia "Czaniec", Koło Leśnicze "Rogacz", Izba Regionalna w Andrychowie, radio "Andrychów", Biblioteka Miejska w Andrychowie, OSP Roczyny.
 • prowadzimy warsztaty z zakresu kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i przedszkolaków.