koniec roku

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

AAA

Dyrektor ZSS Roczyny informuje, że rozdanie świadectw odbędzie się dniach 25.06.2020 r. (czwartek) oraz 26.06.2020 r. (piątek) według następującego harmonogramu:

25.06.2020 r. (czwartek)

godz.15.00. klasa IA wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

godz.15.00. klasa IB wchodzi na salę gimnastyczną wejściem od strony placu apelowego

15.30 klasa IIA wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

15.30 klasa IIB wchodzi na salę gimnastyczną wejściem strony placu apelowego

16.00 klasa IIIA wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

16.00 klasa IIIB wchodzi na salę gimnastyczną wejściem strony placu apelowego

26.06.2020 r. (piątek)

godz. 9.00 klasa 4a – sala 4A

godz. 8.00 klasa 5a –wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

godz. 8.00 klasa 5b – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem od strony placu apelowego

godz. 8.20 klasa 5c – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

godz. 8.20 klasa 6a – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem od strony placu apelowego

godz. 8.40 klasa 6b – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

godz. 8.40 klasa 6c – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem od strony placu apelowego

godz. 9.00 klasa 7a – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem głównym

godz. 9.00 klasa 7b – wchodzi na salę gimnastyczną wejściem od strony placu apelowego

godz. 11.00 - sala gimnastyczna klasy 8a i 8b

Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego. Osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką, przed wejściem do budynku konieczna jest dezynfekcja rąk. Zabronione jest grupowanie się uczniów przed, w trakcie i po rozdaniu świadectw.

Udział uczniów i rodziców w rozdaniu świadectw jest całkowicie dobrowolny.

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniach 25-26.06.2020 r., będą to mogli zrobić w dniach
29.06-3.07.2020 r. lub w ostatnim tygodniu sierpnia.