Kalendarz

10 – 12 kwietnia 2019
  • egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowiony przez Dyrektora Szkoły)
15 – 17 kwietnia 2019
  • sprawdzian 8-klasisty (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowiony przez Dyrektora Szkoły)
18 – 23 kwietnia 2019
  • Wiosenna przerwa świąteczna (22.04 ) dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych; zajęcia opiekuńcze – 18, 19, 23 kwietnia 2019r