Spotkanie z Policjantem

AAA

Profilaktyczne spotkanie z policjantem.

W dniu 28.09.2018 r. dla uczniów klas IV- VIII SP i III gimnazjum odbyło się spotkanie profilaktyczne z zakresu odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne lub wykroczenia, które poprowadził asp. szt. Rafał Tlałka. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości z zakresu odpowiedzialności i konsekwencji jakie wynikają z prawa za dopuszczenie się np. wagarowania, zakłócania porządku publicznego, spożywania używek, palenia papierosów przez nieletnich, bezpieczeństwa na drodze a także w Internecie.

Wyrażamy podziękowanie prelegentowi za przeprowadzenie bardzo wartościowego wychowawczo spotkania.


W piątek 6.10.2017 r na godzinie wychowawczej uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantami. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na codzień oraz odpowiedzialność karna. Poruszono tematy związane z internetem. Bezpieczeństwo, zachowanie ostrożności z nawiązywaniem znajomości, a także odpowiedzialność za materiały publikowane w mediach społecznościowych bez zgody osób zainteresowanych. Dzielnicowy zwrócił uwagę również na wyzywanie i obrażanie kolegów i koleżanek w szkole i poza nią. Na koniec policjanci zaoferowali gotowość do uczestnictwa w spotkaniu z uczniami np na godzinach wychowawczych