Nauczyciele

AAA
1 Bogacz Maria Klasy 1-3
2 Bogunia Danuta W-f
3 Bryndza Ewa Klasy 1-3
4 Buda Dorota Niemiecki, technika. WDŻr
5 Cabak Maria Religia
6 Cierpiałek Agata Klasy 1-3
7 Dudka Jolanta Świetlica
8 Fąfara-Romik Ewa Angielski
9 Ficek Katarzyna Angielski
10 Fornalik Ireneusz Fizyka Informatyka
11 Gawęda Dorota Klasy 1-3
12 Gramatyka Ewa Matematyka
13 Jakubowska-Szczotka Maria Klasy 1-3
14 Jarzyna Dorota Przedszkole
15 Kamińska Jolanta Historia, WOS
16 Karcz Marta – urlop Geografia
17 Kiszka Alicja J. Polski
18 Kmiecik Ewa Klasy 1-3
19 Kolber Dorota J. Polski
20 Kołaczek Grażyna Klasy 1-3
21 Kristek Agnieszka Pedagog
22 Kudłacik Monika Chemia, Biologia
23 Maciejczyk Renata Plastyka, Z. ART, WDŻr
24 Matejko Elżbieta EDB, Przedszkole
25 Noga Anna Przedszkole
26 Olszyńska Elżbieta Przyroda
27 Pasiut Monika Geografia
28 Prochownik Bożena Przedszkole
29 Przystał Mariola J. Polski
30 Rajda -Wąsek Katarzyna Przedszkole
31 Rupik Piotr W-f
32 Rusin Barbara Przedszkole
33 Rusinek Katarzyna W-f
34 Skrzypczak Maria Język Angielski
35 Stawarz Jan - urlop Fizyka, Infomatyka
36 Surmiak Dawid Religia
37 Świderska Grażyna - urlop Chemia, Biologia
38 Talaga Elżbieta Przedszkole
39 Talar Kamila Język polski
40 Utrata Anetta Biblioteka
41 Uznańska Krystyna Matematyka, technika
42 Wierońska Małgorzata Przedszkole
43 Zielińska-Dziedzic Grażyna Matematyka
44 Zięba Piotr Muzyka
45 Kainka Małgorzata Matematyka
46 Kołodziejczyk Michał Historia
47 Knapczyk Aneta Język Angielski