Kalendarz roku szkolnego

AAA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020NAUKA
Semestr I od 2 września 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.
Semestr II od 10 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) )

PRZERWY
Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe od 27.02.2020 do 09.02.20120
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Przerwa świąteczna (Wielkanoc) od 09 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
(święta państwowe i kościelne )

DODATKOWE
DNI WOLNE
(podstawa prawna: §5 ust.2a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn.zm)
WAKACJE
WAKACJE OD 27 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2020 ROKU


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z póź. zm)

Zobacz również