Już pływam

AAA

"Już pływam" to Małopolski projekt nauki pływania realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego."


Projekt nauki pływania uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
Samorządowych w Inwałdzie trwał w okresie od 12.04.2016r. do 14.06.2016r.
w formie zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu utworzono 6 grup (11-15
osobowych). Zajęcia odbywały się: dla 3 grup we wtorki po 2 godziny i 8 razy w
czwartki po 1 godzinie oraz we wtorek i w sobotę po 2 godziny dla kolejnych
3 grup. Nauka pływania odbywała się na Krytej Pływalni „Delfin”
w Wadowicach. Każdy uczestnik skorzystał z 16 godzin nauki pływania.
W ramach tych lekcji uczniów zapoznano z zasadami bezpieczeństwa na
basenie, wykonano ćwiczenia oswajające z wodą. Uczniowie nauczyli się
oddychania w wodzie, leżenia na plecach i brzuchu. Opanowali naukę pracy
nóg i rąk oraz koordynację z oddechem. Nauczyli się pływać stylem
klasycznym i grzbietowym. Każda grupa miała zapewnionego
wykwalifikowanego instruktora oraz opiekuna w czasie dowozu i odwozu,
a także w trakcie pobytu na basenie. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas
I-VI Szkoły Podstawowej w liczbie 86 osób.