2018/2019G

AAA


ZŁOTA KSIĘGA 2018/2019

KLASA IIIA

Dobrodziejstwa innym świadczyć jest piękniej i przyjemniej, niż je odbierać.

Epikur

Nikola Stuglik – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,22 i wzorowe zachowanie. Jej kreatywność, pracowitość, szczerość i kultura osobista czynią z niej wzór ucznia. Niebanalna osobowość sprawiała, że lubili ją i szanowali koledzy i nauczyciele. To ona miała duży wpływ na właściwe relacje w grupie rówieśniczej. Angażowała się w organizację życia klasy, znakomicie wypełniając obowiązki przewodniczącej. Nikola odnosiła sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu. Wrażliwość na drugiego człowieka kazała jej nieść pomoc w ramach wolontariatu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Naszym zadaniem życiowym nie jest prześciganie innych, lecz pokonywanie samych siebie.

Stewart B. Johnson

Weronika Dutkiewicz – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała imponującą średnią 5,50 oraz wzorowe zachowanie. Starała się poszerzać swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dlatego corocznie reprezentowała szkołę w finale turnieju "I Ty możesz zostać ratownikiem". Weronika jest także wolontariuszką działającą w ramach Maltańskiej Służby Medycznej. Godnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Wyróżniała się skromnością i taktem. Zawsze chętnie służyła pomocą.

Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać, co dobre w tym jest cel rozumnego życia. Platon

Beata Guzdek – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,44 oraz wzorowe zachowanie. Godnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły, biorąc udział w licznych apelach i konkursach. Uświetniała szkolne akademie piękną deklamacją. Odnosiła sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu. To bardzo pracowita uczennica, wyróżniająca się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywała chętnie i sumiennie.

Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia strach przed porażką.

Paulo Coelho

Paulina Kłosowska – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała imponującą średnią ocen 5,50 oraz wzorowe zachowanie. Przez cały okres nauki w gimnazjum godnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach. W roku szkolnym 2018/2019 dostała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. Ponadto uzyskała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego. Trzykrotnie zdobywała tytuł finalisty Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej ,,Jonasz”. Zachwycała uporem w pokonywaniu trudności i osiąganiem wyznaczonych celów. Godnie reprezentowała naszą placówkę w poczcie sztandarowym oraz niosła pomoc potrzebującym jako wolontariuszka, działając na rzecz Domowego Hospicjum Królowej Apostołów.

Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.

Paulo Coelho

Emilia Paluch – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,06 oraz wzorowe zachowanie. Kilkukrotnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. W roku szkolnym 2017/2018 zajęła I miejsce w XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy.

Człowiek to ktoś, kto nosi w sobie coś większego niż on sam.

Antoine de Saint Exupery

Julia Smolec – już od najmłodszych klas dała się poznać jako wybitna deklamatorka, co było doceniane wielokrotnie na międzyszkolnych konkursach i ta wrażliwość na literaturę stała się znakiem rozpoznawczym Julii. To utalentowana humanistka o lekkim piórze i analitycznym umyśle. Jako gimnazjalistka zafascynowana j. angielskim udowodniła, że pasja połączona z talentem i wytrwałą pracą prowadzą do perfekcji w danej dziedzinie. I tak Julia sięgnęła po najwyższe laury: w roku szkolnym 2017/2018 została finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, natomiast w następnym roku zajęła I miejsce w tymże konkursie, uzyskując tytuł laureatki. Dodatkowo trzykrotnie zajmowała I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „I know it I lowe it”. Jej średnia ocen wynosi 5,12.

Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. To, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.

Nick Vujicic

Aleksandra Matlak to perfekcjonistka. Wszystkie zadania ucznia wykonywała z niezwykłą dokładnością i starannością. Cieszyła się sympatią kolegów. Pracowitość zaowocowała średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum 5,22. Trzykrotnie dotarła do finału powiatowego turnieju: "I Ty możesz zostać ratownikiem". Uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017. Z wielką odpowiedzialnością pełniła funkcję skarbnika klasowego.


KLASA IIIB


Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.
Jim Rohn

Szymon Nizińskina świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 5,72 i wzorowe zachowanie. To uczeń niezwykle ambitny i pracowity, a jednocześnie obdarzony wieloma talentami. Przez cały okres nauki w gimnazjum chętnie angażował się w różnorodne przedsięwzięcia na terenie szkoły. Pełnił funkcję skarbnika klasowego, jak również zastępcy przewodniczącego. Niejednokrotnie występował też w przedstawieniach i inscenizacjach przygotowywanych przez szkołę. W 1. i 2. klasie gimnazjum uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Trzykrotnie stawał także na podium konkursu gminnego „Znam gminę Andrychów”. Dbając o wszechstronny rozwój, Szymon nie zapominał także o sprawności fizycznej, o czym świadczyć mogą jego sukcesy w gminnych biegach sztafetowych, jak również działalność w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Inwałdzie. Z całą pewnością stanowi więc wzór do naśladowania.

Człowiek może wznieść się ponad okoliczności i osiągnąć wszystko, co zaplanuje, jeśli cechuje go niewzruszona wytrwałość i pozytywne nastawienie.

Samuel Smiles

Paweł Kolber – na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 5,67 i wzorowe zachowanie. Pracowitość, zaangażowanie, wytrwałość i skromność – wszystko to niewątpliwie cechy, które łączy w sobie Paweł. Ambitnie podchodził do stawianych przed nim zadań i ze wszystkich obowiązków wywiązywał się w stu procentach. Podczas nauki w gimnazjum dwukrotnie uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Trzykrotnie stawał również na podium konkursu gminnego „Znam gminę Andrychów”. Odnosił także sukcesy w różnorodnych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. Chętnie angażował się w życie klasy i szkoły. Włączał się w kwesty na rzecz Domowego Hospicjum Królowej Apostołów. Reprezentował szkołę w Inwałdzie, wchodząc w skład pocztu sztandarowego. Jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.

Henry Ford

Dominka Rajda na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,17 i wzorowe zachowanie. Tak dobre oceny Dominika zawdzięcza nie tylko wrodzonemu talentowi, ale wytrwałości i chęci działania. Uczennica bowiem przez cały okres nauki angażowała się w życie klasy i szkoły. Odnosiła sukcesy w różnych zawodach sportowych. Była także dobrą organizatorką rozmaitych uczniowskich przedsięwzięć. Pełniła funkcję skarbnika klasowego, włączała się w zbiórki pieniężne na rzecz Domowego Hospicjum Królowej Apostołów. W roku szkolnym 2018/19 uzyskała tytuł laureatki 21. edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Rok później wywalczyła natomiast tytuł finalistki tego konkursu. Z całą pewnością postawa i zachowanie Dominiki są godne naśladowania.

Mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.

Isokrates

Dawid Walczak – w roku szkolnym 2018/19 uzyskał średnią 5,17 oraz wzorowe zachowanie. Trzykrotnie stawał na podium konkursu gminnego „Znam gminę Andrychów”. Dał się poznać jako uczeń sympatyczny i ambitny, lubiany zarówno przez nauczycieli, jak również koleżanki i kolegów. Przez cały okres nauki aktywnie włączał się w życie klasy i szkoły. Odznaczał się także wysoką kulturą osobistą. Jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych.

Inteligencja nie składa się jedynie z wiedzy, ale również zdolności przekładania wiedzy na praktykę.

Arystoteles

Weronika Pasierbek – w roku szkolnym 2018/19 uzyskała średnią 5,11 oraz wzorowe zachowanie. W trakcie całej nauki w gimnazjum odnosiła sukcesy w licznych konkursach i zawodach sportowych, jak również marszach na orientację. W roku szkolnym 2016/17 zaangażowała się w pracę w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Inwałdzie. To także zapalona wolontariuszka, włączająca się w działalność na rzecz Domowego Hospicjum Królowej Apostołów oraz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Weronika to uczennica wyjątkowo dojrzała i samodzielna. Może być wzorem do naśladowania.

Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu.

Leonardo da Vinci

Joanna Socała – w roku szkolnym 2018/19 uzyskała średnią 5,11 oraz wzorowe zachowanie. To uczennica koleżeńska, sumienna i pracowita. Wyróżniała się wysoką kulturą osobistą oraz odpowiedzialnością. Zawsze skrupulatnie wywiązujązywała się ze swoich zadań. Swoją postawą pokazała, jak można osiągnąć wysokie wyniki w nauce, jednocześnie pozostając uczynną oraz skromną osobą.


Cokolwiek umysł jest w stanie sobie wyobrazić, jest to w stanie osiągnąć.

Napoleon Hill

Anna Lachendrowicz – w roku szkolnym 2018/19 uzyskała średnią 5,06 oraz wzorowe zachowanie. Dała się poznać jako uczennica niezwykle wrażliwa i empatycznie nastawiona do otoczenia. W roku szkolnym 2018/19 zaangażowała się w pracę wolontariacką podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto chętnie włączała się w kwesty na rzecz Domowego Hospicjum Królowej Apostołów. Pełniła także funkcję wolontariuszki w ramach fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Rzetelnie wywiązywała się ze wszystkich powierzonych jej zadań. Jej postawa z całą pewnością jest godna naśladowania.

Wszystko możesz kształtować tak, żeby pasowało do tego, czego pragniesz i dokąd chcesz dotrzeć.

Joe Vitale

Gabriela Rusinek – w roku szkolnym 2018/19 uzyskała średnią 5,00 oraz wzorowe zachowanie. To uczennica, która uparcie dążyła do postawionych sobie celów. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w różnych zawodach sportowych, takich jak chociażby biegi przełajowe. Pełniła funkcję przewodniczącej klasy, występowała podczas licznych szkolnych akademii. Zaangażowała się w kwesty na rzecz Domowego Hospicjum Królowej Apostołów. Ponadto godnie reprezentowała naszą placówkę w poczcie sztandarowym. Może być wzorem do naśladowania.

Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia.

Georges Duhamel

Martyna Grzesiewicz – w roku szkolnym 2018/19 uzyskała średnią 5,00 oraz wzorowe zachowanie. Podczas nauki w gimnazjum wytrwale realizowała się na wielu polach i z zaangażowaniem rozwijała swoje pasje. Systematycznie występowała podczas szkolnych akademii. Pełniła również funkcję przewodniczącej klasy. Chętnie włączała się także w pracę wolontariacką w ramach fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W roku szkolnym 2016/17 zaangażowała się także w działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Inwałdzie. Ponadto Martyna godnie reprezentowała naszą szkołę w poczcie sztandarowym.

Ten jeden krok, wybranie celu i trzymanie się go, zmienia wszystko.

Scott Reed

Natalia Lachendrowiczna świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,00 i wzorowe zachowanie. Miła i koleżeńska, a zarazem skromna i uczynna, stanowić może wzór postawy uczniowskiej. W trakcie nauki w gimnazjum wyróżniała się bardzo dużym zaangażowaniem społecznym. Aktywnie bowiem włączała się w działania różnych fundacji, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzieło Nowego Tysiąclecia czy Domowe Hospicjum Królowej Apostołów. Godna podkreślenia jest również duża kultura osobista Natalii