2018/2019

AAA

ZŁOTA KSIĘGA 2018/2019

KLASA 8A

„Nic tak nie zadziwia ludzi

jak zdrowy rozsądek

i proste działanie.”

Ralph Waldo Emerson

„Maria Pasternak-„ na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią 5,17 i wzorowe zachowanie.. Chętnie podejmowała się wielu dodatkowych aktywności na rzecz klasy.Zawsze uśmiechnięta i pogodna cieszy się sympatią i uznaniem koleżanek oraz kolegów, jak również pracowników szkoły. Stanowi uosobienie rozwagi i spokoju. Cechuje ją także wysoka kultura osobista.Godnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Angażowała się również w działalność wolontaryjną na rzecz Ośrodka Jeździeckiego „Karino i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„Przyjaźń jest chyba największym darem

jaki mądrość może ofiarować,

aby uczynić życie szczęśliwym.”

Epikur


Paulina Oboza- na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią 5,06 i wzorowe zachowanie. Ambitna, systematyczna i bardzo pracowita. Cechuje ją duża konsekwencja w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej uzyskiwała bardzo dobre wyniki w nauce, a także wzorowe zachowanie.

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą

wysiłku, odwagi i pracy”

Honore de Balzac


Angelika Młodzik- na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią 5,0 i wzorowe zachowanie. To uczennica dokładna, sumienna i obowiązkowa. Zawsze przygotowana do lekcji. Jest to osoba o wysokim poziomie kultury osobistej. Przez cały okres nauki szkolnej wzorowo spełniała wszystkie obowiązki ucznia. Zaangażowana w życie klasy. Reprezentowała szkołę w konkursach plastycznych.

„Mądrość zależy od trzech rzeczy:

osobowości, wiedzy i samokontroli”

Sokrates


Maja Graca- na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią 5,06 i wzorowe zachowanie. Dała się poznać jako uczennica o silnej osobowości, która umie wyznaczyć sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć. Jako koleżanka cieszyła się powszechną sympatią rówieśników. Wykazywała się aktywnością nie tylko na forum klasy, ale także i szkoły, zawsze będąc osobą na której można polegać. Przez dwa lata pełniła funkcję przewodniczącej klasy, a także skarbnika. Jako zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego dała się poznać jako dobry organizator. Angażowała się również w działalność wolontaryjną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„Talent bez wiedzy

ani wiedza bez talentu

nie mogą stworzyć

doskonałego mistrza”

Witruwiusz


Michał Piekarczyk- uczeń o licznych uzdolnieniach i zainteresowaniach. Posiada duże predyspozycje aby zostać doskonałym matematykiem, historykiem lub sporowcem. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią 5,22 i wzorowe zachowanie. Wielokrotnie próbował swoich sił jako uczestnik etapów Konkursów Kuratoryjnych z matematyki i historii. Jego pasją, prócz nauki, jest tenis stołowy, któremu poświęcał cały swój wolny czas. Największymi sukcesami było 25 miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kadetów w tenisie stołowym w grze pojedynczej w 2018 roku oraz II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kadetów w tenisie stołowym w grze podwójnej- 2019 roku. Stanowi przykład ucznia bardzo zdolnego, twórczego, rozwijającego swoje talenty.

„To co zdobyliśmy

z największym trudem

najbardziej kochamy”

Seneka Młodszy

Oliwia Korczak- na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią 5,0 i wzorowe zachowanie. Przez cały okres nauki szkolnej odznaczała się dużą pracowitością, systematycznością i sumiennością.Uczennica o bardzo wysokiej kulturze osobistej. W pełni wywiązywała się z powierzonych obowiązków. Reprezentowała szkołę w konkursach plastycznych.

KLASA 8B

„Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego,

czego może dokonać i dokonuje tego,

czego pragnie”

Dariusz Skraskowski

Julia Solak w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,22 i wzorowe zachowanie. Solidna, ambitna, systematyczna i bardzo pracowita. Przez lata wzorowo pełniła funkcję przewodniczącej klasy. Obdarzona zmysłem organizacyjnym angażowała się w przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych. Wykazała się odpowiedzialnością oraz umiejętnością nawiązywania współpracy zarówno z uczniami jak i z nauczycielami. Z pasją rozwijała swoje zainteresowania i zdolności sportowe wielokrotnie reprezentując szkołę w zawodach sportowych.


„W śmiechu jest klucz,

którym jesteśmy w stanie

rozszyfrować całego człowieka”

Thomas Carlyle

Angelika Witkowska - w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,17 i wzorowe zachowanie. Wesoła, otwarta, pomysłowa. Zaraża swoją pozytywną energią. Zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Angażuje się w życie szkoły, pełniąc funkcję zastępcy Samorządu Uczniowskiego. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz talenty wokalne.

W roku szkolnym 2017/2018 w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej zajęła I miejsce

w gminie i wyróżnienie w diecezji Bielsko-Żywieckiej. W roku szkolnym 2016/2017 w Gminnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „I love singing” uzyskała II miejsce.


Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału”

- tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień

James Madison

Maria Gibas - w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,06 i wzorowe zachowanie. W Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” czterokrotnie zdobyła tytuł laureata ( w roku szklonym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) i raz tytuł finalisty w roku szkolnym 2018/2019. Pełna empatii, uczestniczyła akcjach wolontariatu pomagając chorym i potrzebującym. Rozwijała swoje zainteresowania . Otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie ”Kangur Matematyczny” w roku szkolnym 2016/2017. Wrażliwa na piękno przyrody bardzo angażowała się w akcje pomocy dla zwierząt.

„Jest to złota zasada w życiu:

wymagać mało od świata,

a dużo od siebie”

Władysław Biegański.

Paulina Graca - w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,06 i wzorowe zachowanie. Taktowna, skromna, sumienna, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Przez lata pełniła funkcję skarbnika klasowego. W tej roli wykazała się odpowiedzialnością i skrupulatnością. Wyróżnia się spokojem i cierpliwością. Koleżeńska, systematyczna, budzi zaufanie nauczycieli, koleżanek i kolegów.

Nie wyobrażam sobie, aby można było osiągnąć sukces,

nie będąc konsekwentnym i upartym.”
Irena Eris

Aleksandra Krzysztoń - w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,06 i wzorowe zachowanie. Skromna, pracowita, obowiązkowa. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia muzyczne. Gra na gitarze i pięknie śpiewa. Uczennicę cechuje odpowiedzialność, sumienność w pełnieniu obowiązków, a przede wszystkim wysoka kultura osobista. Wielokrotnie reprezentowała szkołę na występach artystycznych, w poczcie sztandarowym, zawodach sportowych. Z zaangażowaniem i wytrwałością pracowała jako wolontariuszka, pomagając osobom niepełnosprawnym.