2017/2018

AAA

ZŁOTA KSIĘGA 2017/2018


KLASA IIIA


Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu a wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość.

Vincent Van Gogh

Agnieszka Lachendrowicz - na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,50 oraz wzorowe zachowanie. To uczennica niezwykle ambitna, z determinacją dążąca do wyznaczonego celu. W roku szkolnym 2017/18 uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu Historycznego dla klas gimnazjalnych. Przez cały okres nauki szkolnej wielokrotnie uświetniała swoją recytacją szkolne akademie. Agnieszka to urodzona organizatorka, śmiale stawiająca czoła wszelkim wyzwaniom. To także osoba chętnie angażująca się w pracę wolontaryjną, taką jak chociażby działalność w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy pomoc osobom niepełnosprawnym w wadowickim Domu Pomocy Społecznej. Godnie reprezentowała nasze gimnazjum w poczcie sztandarowym.


Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.

William Feather


Karolina Kruźlak - na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,39 oraz wzorową ocenę z zachowania. W roku szkolnym 2017/18 została finalistką Małopolskiego Konkursu Historycznego dla klas gimnazjalnych. Godnie reprezentowała naszą placówkę w poczcie sztandarowym. Karolina to także zaangażowana wolontariuszka, działająca w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także pracująca na rzecz osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach. Jest uczennicą miłą, koleżeńską, uczestniczącą w życiu szkoły, poprzez liczne występy na akademiach.Jeśli masz marzenie musisz uchwycić się go i nigdy nie puszczać.

Karol Burnett


Maria Wróbel - na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,17 oraz wzorowe zachowanie. Przez cały okres nauki angażowała się w życie klasy i szkoły. Godnie reprezentowała naszą placówkę w poczcie sztandarowym. Podejmowała się także pracy wolontaryjnej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak również chętnie działała na rzecz osób niepełnosprawnych w wadowickim Domu Pomocy Społecznej. Występowała podczas licznych akademii, współorganizowała wiele klasowych imprez i uroczystości. Rzetelnie wywiązywała się ze wszystkich powierzonych jej zadań.Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Vernon Howard


Mateusz Hojny - na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 5,11 oraz wzorowe zachowanie. Wielokrotnie uczestniczył w licznych zawodach sportowych. Reprezentował placówkę, wchodząc w skład pocztu sztandarowego. Chętnie angażował się w życie klasy i szkoły. Odpowiedzialny, koleżeński i kulturalny może być wzorem gimnazjalisty, godnym do naśladowania przez młodsze koleżanki i kolegów.KLASA IIIB


Mądry sam kształtuje los.

Plaut


Izabela Roman – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,33 i wzorowe zachowanie. Przez cały okres nauki rzetelnie wywiązywała się ze wszystkich powierzonych obowiązków, czynnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych, reprezentowała szkołę w konkursach i marszach na orientację. Izabela to także miłośniczka koni, którymi w ramach wolontariatu opiekowała się w Stanicy Hucuł w Sułkowicach. Aktywnie angażowała się również w działalność wolontaryjną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkakrotnie reprezentowała gimnazjum w poczcie sztandarowym.Prawdziwą miarą inteligencji jest działanie.

Napoleon Hill

Zuzanna Stuglik – to osoba niezwykle pracowita, rzetelna i wytrwała. Na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,33 oraz wzorowe zachowanie. Podczas całej nauki szkolnej wielokrotnie uczestniczyła w licznych konkursach. Godnie reprezentowała też szkołę w poczcie sztandarowym. Ponadto chętnie angażowała się w działalność wolontaryjną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, występując podczas licznych akademii i biorąc udział w marszach na orientację. Jej skromność oraz wytrwałość w dążeniu do celu, połączone z pogodą ducha sprawiały, że lubiana była zarówno przez nauczycieli, jak również koleżanki i kolegów.Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi,który wie dokąd zmierza.

Anonim

Konrad Hojny – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 5,11 oraz wzorowe zachowanie. Wielokrotnie godnie reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym. Corocznie brał udział w licznych konkursach matematycznych, jak również zawodach sportowych, w takich dyscyplinach jak tenis stołowy, biegi przełajowe czy piłka siatkowa. W roku szkolnym 2017/18 uzyskał 9. miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym. Konrad aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. To uczeń ambitny, rzetelny, wytrwale dążący do celu. Z całą pewnością stanowić może wzór godny naśladowania.Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny.

Monteskiusz


Jakub Górkiewicz – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 5,06 oraz wzorowe zachowanie. W trakcie całej nauki szkolnej chętnie brał udział w różnorodnych konkursach. W roku szkolnym 2017/18 otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Angażował się również w życie szkoły, uczestnicząc w licznych akademiach i marszach na orientację. To także zapalony harcerz, należący do drużyny harcerskiej Czaisz? Jakub reprezentował też naszą szkołę w poczcie sztandarowym. Z całą pewnością wyróżnia się kulturą osobistą. Stanowi wzór do naśladowania.


Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się.

John Quincy AdamsKamila Krzysztoń – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,06 oraz wzorowe zachowanie. To miła, sympatyczna i koleżeńska uczennica, wykazująca się dużą inicjatywą w działalności na rzecz klasy i szkoły. To także zapalona wolontariuszka, pomagająca osobom niepełnosprawnym w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, jak również podejmująca aktywność w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kamila wielokrotnie uświetniała też szkolne akademie swoim śpiewem i recytacją. Godnie reprezentowała naszą placówkę w poczcie sztandarowym.To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące.

Paulo Coelho


Wiktor Rusinek – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 5,06 oraz wzorową ocenę z zachowania. W roku szkolnym 2017/18 uplasował się na 9. miejscu w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym. Dał się poznać jako osoba ambitna, sympatyczna, cechująca się wysoką kulturą osobistą, z wytrwałością dążąca do spełnienia swoich marzeń. Przez cały okres nauki szkolnej Wiktor chętnie angażował się w życie szkoły, uczestnicząc w marszach na orientację, jak również występując podczas licznych akademii. Godnie reprezentował też gimnazjum w poczcie sztandarowym.