2016/2017

AAA

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą

w piękno swoich marzeń.

Eleanor Roosevelt

Zofia Walczakna świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,28 oraz wzorowe zachowanie. Przez cały okres nauki godnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach i zawodach. W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2016/2017 uzyskała tytuł finalisty Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. W roku szkolnym 2014/2015 zajęła IV miejsce w finale wojewódzkim Gimnazjalnej Ligi Rugby Tag. Ponadto dwukrotnie dotarła do finału wojewódzkiego w indywidualnych biegach przełajowych, zajmując w kolejnych latach miejsce XIII oraz VII. Zosia jest także zapaloną harcerką oraz wolontariuszką, działającą w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczki. To uczennica miła, sympatyczna, pogodna, bardzo lubiana przez nauczycieli oraz koleżanki i kolegów. W trakcie nauki chętnie angażowała się w życie szkoły, pełniąc obowiązki przewodniczącej, zarówno samorządu klasowego jak i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Godnie reprezentowała też naszą placówkę w poczcie sztandarowym.

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.

Benjamin Franklin

Julia Pasternak – w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała średnią 5,11 oraz wzorowe zachowanie. Kilkakrotnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Corocznie brała udział w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz”, zdobywając dwa razy tytuł finalisty, a w roku szkolnym 2015/2016 – laureata. Julia to uczennica życzliwa i pracowita, wyróżniająca się wysoką kulturą osobistą. Pełniła też funkcję wolontariuszki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze można na nią liczyć, to wzór godny naśladowania.


Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent.

Marie von Ebner-Eschenbach

Bartłomiej Walczak – w roku szkolnym 2016/2017 uzyskał średnią 5,17 oraz wzorowe zachowanie. To wszechstronnie uzdolniony matematyk, który w roku szkolnym 2015/2016 wywalczył tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum. Ponadto osiągał duże sukcesy, uczestnicząc w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Oprócz tego Bartłomiej reprezentował szkołę w turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. Warto wspomnieć też o jeszcze jednej pasji Bartka, jaką jest gra na trąbce. W trakcie nauki w gimnazjum wielokrotnie występował on na różnych uroczystościach, zarówno państwowych, jak i kościelnych, grając razem z andrychowską Miejską Orkiestrą Dętą ANDROPOL. Bartłomiej to uczeń ambitny, pracowity, stawiający odważnie czoło wszystkim wyzwaniom.

Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować,

jeszcze ten jeden raz.

Thomas Edison

Ewelina Trzaska – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,11
i wzorowe zachowanie. Rzetelnie wywiązywała się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestnicząc w zajęciach szkolnych i reprezentując szkołę w licznych zawodach sportowych. Dwukrotnie pełniła obowiązki zastępcy przewodniczącego klasy. Ponadto godnie reprezentowała gimnazjum w poczcie sztandarowym. Ewelina to bardzo dobra koleżanka, wzór taktu i kultury osobistej.


Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,

ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.

Adam Mickiewicz

Zuzanna Pabiś – uzyskała na świadectwie ukończenia Gimnazjum średnią 5,18 i wzorowe zachowanie. Przez trzy lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego klasy. Współorganizowała szkolne i klasowe imprezy. Służyła pomocą zawsze i każdemu i to bezinteresownie, co jest cechą rzadko spotykaną. Podejmując się wykonania zleconych jej prac, wkładała w nie dużo serca.


Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli.

Honoriusz Balzac

Krystian Kolber – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 4,89
i wzorowe zachowanie. Podczas nauki wielokrotnie reprezentował szkołę w różnych konkursach. Dwukrotnie uzyskał wysokie miejsca w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych. Trzy razy wywalczył tytuł finalisty Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży w pływaniu indywidualnym. Ponadto uplasował się na bardzo wysokich lokatach podczas XV Mistrzostw Gimnazjalistów w Pływaniu o Puchar Burmistrza Wadowic. Oprócz tego w roku szkolnym 2014/2015 został finalistą Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Warto też dodać, iż Krystian aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Godnie reprezentował gimnazjum w poczcie sztandarowym. Pełnił funkcję przewodniczącego klasy. To uczeń ambitny, zdeterminowany w dążeniu do celu, a zarazem koleżeński. Z całą pewnością stanowić może dla innych wzór do naśladowania.

Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie

Dariusz Skraskowski

Edyta Buksa – uzyskała na świadectwie ukończenia Gimnazjum średnią 5,35 oraz wzorowe zachowanie. Przez trzy lata pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Klasowego. Dała się poznać jako uczennica o silnej osobowości, która umie wytyczyć sobie ambitne cele i konsekwentnie do nich dążyć. Nauka sprawiała jej przyjemność, chętnie i aktywnie pracowała na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.


Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Seneka Młodszy

Konrad Fluder – uzyskał na świadectwie ukończenia Gimnazjum średnią 5,12 oraz wzorowe zachowanie. Godnie reprezentował szkołę jako członek pocztu sztandarowego. Zacięcie literackie realizował w konkursach humanistycznych i artystycznych. Dał się poznać jako osoba opanowana o wysokiej kulturze osobistej i takcie.

Człowiek jest stworzony aby przekraczać siebie .

Emanuel Mounier

Patrycja Stuglik uzyskała na świadectwie ukończenia Gimnazjum średnią 5,24 i wzorowe zachowanie. Przez trzy lata rzetelnie pełniła funkcję skarbnika klasy. Godnie reprezentowała szkołę w zawodach sportowych oraz w konkursach literackich. Humanistka dzielnie zgłębiająca zawiłości matematyczne. Została laureatką IX Powiatowego Konkursu Literackiego „Twórczość Agnieszki osieckiej – poruszająca, inspirująca, łącząca pokolenia”.