r16kawsf

2015/2016

AAA
Weronika Ściga na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5.0 oraz wzorowe zachowanie. To bardzo pracowita uczennica, wyróżniająca się nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, ale również wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania zawsze wykonywała chętnie i sumiennie. Godnie reprezentowała Gimnazjum w poczcie sztandarowym. Jej skromność i wytrwałość w dążeniu do celu była zawsze doceniana przez koleżanki i kolegów oraz pracowników szkoły.

Barbara Stuglik - na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała wzorowe zachowanie oraz średnią ocen 5,28. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 pełniła funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Dwukrotnie brała udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Ponadto godnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Przez cały okres nauki w gimnazjum cieszyła się sympatią wśród koleżanek i kolegów, a także pracowników szkoły. Mimo młodego wieku wykazała się kreatywnością w animowaniu życia klasy. Rzetelnie wywiązywała się ze wszystkich powierzonych funkcji.

Oskar Zaremba - w roku szkolnym 2015/2016 uzyskał wzorowe zachowanie oraz średnią ocen 5.0. Podczas nauki w gimnazjum wykazał się ogromną ambicją i zaangażowaniem. Zawsze sumiennie wykonywał powierzone mu zadania. Cechuje go bowiem niezwykła pracowitość oraz wytrwałość w dążeniu do wytyczonego celu. Ponadto może poszczycić się wzorową frekwencją przez cały czas edukacji.
r16kbbsfr16kbozf