r09kacaf

2014/2015

AAA
Agata Walczak – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,44. To pasjonatka turystyki i geografii. W roku szkolnym 2014/15, uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum. Brała udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, gdzie reprezentowała dwa razy województwo małopolskie podczas Finału Centralnego w Elblągu (w roku szkolnym 2012/2013) i w Supraślu (w roku szkolnym 2014/ 2015). Przez cały okres nauki w gimnazjum aktywnie uczestniczyła w marszach na orientację AndIno. Starała się też poszerzać swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dlatego corocznie reprezentowała szkołę w konkursie ,,I Ty możesz zostać ratownikiem” (na szczeblu gminnym i powiatowym). Ponadto od 2013 roku działa w Związku Harcerstwa Polskiego, należąc do 48 Drużyny Wędrowniczej Północ im. Sophie Scholl. Agata to uczennica koleżeńska, miła i sympatyczna, w pełni zaangażowana w życie klasy i szkoły. Reprezentowała też gimnazjum w poczcie sztandarowym

Kinga Wiktor – to wszechstronnie uzdolniona humanistka. W roku szkolnym 2014/15 zdobyła tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, a także Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Podczas nauki w gimnazjum trzykrotnie uzyskiwała tytuł laureatki Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Kinga to bardzo pracowita uczennica, wyróżniająca się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywała chętnie i sumiennie. Angażowała się w życie klasy i szkoły, uświetniając szkolne akademie grą na skrzypcach. Średnia ocen Kingi na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,47 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.

Karolina Paździora – w roku szkolnym 2014/2015 uzyskała tytuł laureatki Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjum, a także laureatki XVIII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Przez cały okres nauki w gimnazjum wielokrotnie reprezentowała szkołę, uczestnicząc w różnorakich konkursach oraz w zawodach wojewódzkich w pływaniu. Karolina uwielbia także jeździć na nartach oraz uczyć się języków obcych. To również zapalona harcerka, należąca do 48 Drużyny Wędrowniczej Północ im. Sophie Scholl. Mimo tak młodego wieku uczennica jest osobą odpowiedzialną i w pełni świadomą swoich działań. Świadczy o tym chociażby fakt, iż zaangażowała się w pracę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz reprezentowała gimnazjum w poczcie sztandarowym.
Średnia ocen Karoliny na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,50 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.

Aleksandra Cabak – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,22 oraz wzorową ocenę z zachowania. Przez cały okres nauki w gimnazjum brała udział w licznych konkursach. Godnie reprezentowała szkołę, uczestnicząc w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz”, w którym uzyskała tytuł laureatki (w roku szkolnym 2013/14) oraz finalistki (w roku szkolnym 2014/15)
Aleksandra jest bardzo skromną i pracowitą uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie klasy i szkoły. Kilkakrotnie reprezentowała gimnazjum w poczcie sztandarowym.

Konrad Stuglik – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 4,94 oraz wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2014/15 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego klasy IIIA. Zawsze sumiennie wykonywał powierzone mu zdania, wytrwale dążąc do celu i uzyskując coraz wyższe wyniki w nauce. Konrad z całą pewnością wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i pracowitością.

Piotr Orzeł – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 5,05 oraz wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2014/15 pełnił funkcję skarbnika klasy IIIA. Zawsze chętnie angażował się w pracę na rzecz klasy. Przez cały okres nauki w gimnazjum sumiennie pracował nad swoim rozwojem, aktywnie uczestnicząc w zajęciach szkolnych.

Mariusz Trzaska – rzetelnie wywiązywał się z obowiązków ucznia, czynnie uczestniczył w zajęciach szkolnych, reprezentował szkołę w konkursach. W ciągu całego okresu nauki w gimnazjum uzyskiwał niemal wzorową frekwencję. Ponadto godnie reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym. Jego skromność i pracowitość była zawsze doceniana, zarówno przez koleżanki i kolegów, jak i pracowników szkoły.
Średnia ocen Mariusza na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 4,88 a ocena z zachowania jest wzorowa.

Andrzej Mydlarz – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 4,83 i wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2014/2015 zdobył tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjum. Ponadto, wraz z drużyną, zajął 7. miejsce w Finale Centralnym XLIII edycji OMTTK PTTK. Chętnie uczestniczył także w różnorodnych zawodach sportowych. Andrzej to uczeń sympatyczny, w pełni zaangażowany w życie klasy i szkoły. Godnie reprezentował gimnazjum w poczcie sztandarowym. Zawsze chętnie służył pomocą koleżankom i kolegom. Rzetelnie wywiązywał się ze wszystkich powierzonych mu zadań i obowiązków.

Aleksandra Krzemień – podczas nauki w gimnazjum dwukrotnie uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Na świadectwie ukończenie gimnazjum uzyskała średnią 5,28 i wzorową ocenę z zachowania. W roku szkolnym 2013/2014 dostała się natomiast do finału XVII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Biblijnej ”Jonasz”. Została laureatką ogólnopolskiego Konkursu w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Aleksandra to skromna i pracowita uczennica angażująca się w życie klasy. Była sumiennym skarbnikiem klasowym. Cechuje się konsekwencją w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów. Z wielkim zaangażowaniem rozwija swoje astronomiczne zainteresowania.

Natalia Skorupa – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,17 i wzorowe zachowanie.W trakcie nauczania wielokrotnie uświetniała akademie szkolne swoją recytacją. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem w organizowanie życia klasy i szkoły. To także autorka klasowej kroniki. W roku szkolnym 2014/2015 dostała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów. Natalia to miła i sympatyczna uczennica, wytrwale dążąca do wyznaczonego celu

Agnieszka Rajda – w roku szkolnym 2014/2015 uzyskała tytuł finalistki Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Brała też udział w licznych konkursach- matematycznym, geograficznym, pożarniczym, w którym wywalczyła IV miejsce na etapie powiatowym. Na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5,28 i wzorowe zachowanie. Aktywnie angażowała się w życie klasy i szkoły, biorąc udział w projektowaniu gazetek ściennych i przygotowując różne imprezy, między innymi wielokrotnie uświetniała akademię szkolną swoją recytacją.

Aleksandra Gibas - na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5.17 raz otrzymała wzorowe zachowanie. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Wykazała się dużą inicjatywą w pracy na rzecz klasy i szkoły, przygotowując z dużym zaangażowaniem wieczornicę i inne uroczystości szkolne. Aleksandra to uczennica pracowita i dążąca do wyznaczonego celu.

Agnieszka Gibas – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskała średnią 5.17 oraz wzorowe zachowanie. Przez cały okres nauki w gimnazjum wielokrotnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach oraz zawodach. Awansowała do etapu powiatowego konkursu „I ty możesz zostać ratownikiem”. Wywalczyła trzecie miejsce w szkolnych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, biorąc udział w marszach na orientacje i występując na wieczornicach. Ponadto od roku należy do 48. Drużyny Wędrowniczej Północ im. Sophie Scholl. Rzetelnie wywiązywała się ze wszystkich przydzielonych zadań.

Dariusz Maciejczyk – na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał średnią 4,78i wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2014/2015 uzyskał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum i brał udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów. Zdobył wyróżnienie w matematycznym konkursie „Kangur”. Darek to uczeń lubiany przez kolegów dzięki swojemu poczuciu humoru.

r09kamamr09kaopfr09kapkfr09kaskfr09katmmr09kawafr09kawkfr15kbagmr15kbgamr15kbkamr15kbmdmr15kbramr15kbsnm