plakatb

Międzynarodowy projekt czytelniczy "Magiczna moc bajek"

AAA
Nasza placówka w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w Międzynarodowym projekcie czytelniczym "Magiczna moc bajek".

Głównym celem Projektu i grupy jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

- Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

- Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

- Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

- Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

- Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.