ZSS w Roczynach
Szkoły w naszej gminie
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
ZSS w Targanicach
ZSS w Zagórniku
ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

AAA
Starowiejska 22, 34-120 Andrychów