Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
niepodległa obrazek
kreska dla niepodległej
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
odpady sortownie recykling ekologia

"Użyteczne odpady" harmonogram zbiórek 2017/2018

AAA

"Użyteczne odpady" - zbiórka makulatury, zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek.


HARMONOGRAM ZBIÓRKI MAKULATURY

20 WRZEŚNIA 1017

11 PAŹDZIERNIKA 2017

15 LISTOPADA 2017

13 GRUDNIA 2017

10 STYCZNIA 2018

7 LUTEGO 2018

14 MARCA 2018

11 KWIETNIA 2018

9 MAJA 2018

13 CZERWCA 2018

MAKULATURĘ NALEŻY SKŁADOWAĆ PRZY BLASZANYM GARAŻU OBOK STOŁÓWKI SZKOLNEJ W GODZINACH OD 7.45 DO 12.55.

KAŻDORAZOWO UCZEŃ ODDAJE PANIOM W SZATNI KARTECZKĘ, NA KTÓREJ PODAJE IMIĘ I NAZWISKO, KLASĘ ORAZ ILOŚĆ DOSTARCZONEJ MAKULATURY.


KONTYNUUJEMY RÓWNIEŻ ZBIÓRKĘ PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK, KTÓRE GROMADZONE SĄ W SZATNI. DOSTARCZANE NAKRĘTKI POWINNY BYĆ OPISANE: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA ORAZ WAGA NAKRĘTEK. (KARTKĘ NALEŻY ODDAĆ PANIOM W SZATNI).

KLASA, KTÓRA ZBIERZE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ MAKULATURY, NAKRĘTEK, ZOSTANIE NAGRODZONA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO.

POWYŻSZE AKCJE SPOŁECZNE MAJĄ NA CELU WSPARCIE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, KTÓRZY LICZĄ NA NASZĄ POMOC. POMAGAJMY BO WARTO!

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


MAKULATURA BĘDZIE ODBIERANA W GODZINACH OD 7.45 DO 12.55 W BUDYNKU GOSPODARCZYM SZKOŁY, MIESZCZĄCYM SIĘ NAPRZECIW WEJŚCIA DO KUCHNI SZKOLNEJ. KAŻDORAZOWO UCZEŃ ZGŁASZA WYCHOWAWCY ILOŚĆ DOSTARCZONEJ MAKULATURY.


BATERIE GROMADZIMY U PANA WOŹNEGO, NATOMIAST WYCHOWAWCY RÓWNIEŻ ZGŁASZAMY ILOŚĆ SZTUK DOSTARCZONYCH BATERII.


KONTYNUUJEMY RÓWNIEŻ ZBIÓRKĘ PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK, KTÓRE GROMADZONE SĄ W SZATNI. DOSTARCZANE NAKRĘTKI POWINNY BYĆ OPISANE: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA ORAZ WAGA NAKRĘTEK. KLASA KTÓRA ZBIERZE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ MAKULATURY, NAKRĘTEK ORAZ BATERII, ZOSTANIE NAGRODZONA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO.

POWYŻSZE AKCJE SPOŁECZNE MAJĄ NA CELU WSPARCIE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, KTÓRZY LICZĄ NA NASZĄ POMOC. POMAGAJMY BO WARTO☺


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO