IMAG0454

Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole

AAA

Szkolne Koła Caritas zrzeszają dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym. Wychowują do czynnej miłości bliźniego i kształtują wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ale też organizują własne, np. zbiórka dla Domu Dziecka. Przykładów można mnożyć.

Nasze Szkolne Koło Caritas działa od października roku 2014, a oficjalnie zostało zatwierdzone przez kurię diecezjalną dnia 25.05.2016 r.

W skład SKC wchodzą chętni uczniowie z klas IV-VI, którzy gromadzą się co tydzień na spotkaniach (formacyjnych lub roboczych) prowadzonych przez opiekunów: p. Mateusza Trzepaczkę i p. Patrycję Kapelę.


AKCJE CARITAS:


1.Okulary dla AFRYKI

Szkolne Koło CARITAS z pomocą Rady Samorządu Uczniowskiego organizuje akcję: „Okulary dla AFRYKI”, której celem jest przekazanie używanych okularów korekcyjnych oraz przeciwsłonecznych dla potrzebujących dzieci z Afryki.

– zbieramy używane okulary w plusach i minusach, ale bez cylindrów
– zbieramy używane okulary słoneczne
– okulary powinny być w miarę dobrym stanie, tzn. mieć wszystkie elementy opraw nieuszkodzone, a szkła nie powinny być porysowane w centrum.

Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę o opisanie mocy szkieł na karteczce oraz zapakowanie okularów w woreczek foliowy. To zdecydowanie ułatwi późniejsze segregowanie i pakowanie.

Zbiórka trwa od 19.09 do 18.11.2016r. Okulary prosimy przynosić do pań szatniarek.

Po zakończeniu zbiórki zebrane dary zostaną przekazane Klinice OKULUS w Bielsku-Białej, która następnie prześle je do misjonarzy w Afryce prze Fundację DZIECI AFRYKI.

Fundacja DZIECI AFRYKI od roku 2009 realizuje Cele Millenijne ONZ. Współpracuje z polskimi misjonarzami oraz partnerami afrykańskimi. Opiekuje się sierotami, dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i głuchoniemymi. Wspiera działalność misyjnych ośrodków zdrowia, poprzez dożywianie dzieci głodujących oraz wolontariacką działalność polskich lekarzy.

Dziękujemy

2.SZLACHETNA PACZKA

IMAG0530IMAG0606IMAG1595