Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

AAA

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - NASZE DZIAŁANIA:

http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-4-w-andrychowie-114/dokumenty/szkola-promujaca-zdrowie-2319

„Szkoła Promująca Zdrowie”


Jest to program od 2006 roku, realizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Uczestnictwo Szkoły jest dobrowolne, szkoła uczestnicząca w tym programie podnosi

Krajowego Certyfikatu podnosi swój prestiż.

Co przemawia za przystąpieniem do programu w bieżącym roku szkolnym?


Od kilku lat, w naszej Szkole pojawiał się temat przystąpienia do tego programu. Mając kontakt z prezentacjami działań Szkół Promujących Zdrowie widzimy, że w naszej Szkole podejmujemy wiele działań , na rzecz propagowania zdrowia, a nasza oferta w tym zakresie jest bogata. Dorobkiem tym można się pochwalić. W aktualnie realizowanej podstawie programowej bardzo duży nacisk kładzie się na edukację zdrowotną oraz wychowanie na rzecz zdrowia. Od nowego semestru mamy dostosować program wychowawczy do nowych rozporządzeń, zatem jest to dobry moment, by wpisać działania Szkoły Promującej Zdrowie do Programu Wychowawczego Szkoły.

Udział w programie pozwoliłby nam pokazać, zbadać i ocenić, jaka jest siła naszych działań w tym zakresie.

Ogólne idee szkoły promującej zdrowie.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej - społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć; szkoła jest miejscem dobrych relacji międzyludzkich.

- podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi: społeczność szkolna jest edukowana w zakresie problemów zdrowotnych i dokonuje wyborów na rzecz zdrowia.

- tworzeniu zdrowego środowiska – w szkole tworzy się warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia oraz umożliwiające aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

- promowaniu zdrowia w czterech wymiarach – fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, które powinny być w harmonii.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizacji zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ponadto zachęca środowisko szkolne do realizacji zadań zawartych w proponowanych standardach związanych z promocja zdrowia.

Najważniejszym standardem jest standard czwarty:

  • Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

  • Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców)

i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

  • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

  • Tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów

i pracowników.

  • Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

  • Sprzyja współdziałaniu i partnerstwu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.