DSC 5739

Rozwijamy talenty i zainteresowania.

AAA

Rozwijamy talenty i zainteresowania poprzez:


Udział uczniów w kołach przedmiotowych:


 • przyrodniczym, biologicznym, geograficznym, chemicznym i fizycznym,

 • matematycznym

 • informatycznym

 • językowym (język angielski i francuski)

 • historycznym

 • filmowym

 • muzycznym z nauką gry na gitarze i pianinie

 • dziennikarskim

 • wiedzy o kulturze

 • plastycznym

 • technicznym “Fabryka Kreatywności Wszelkiej czyli Zróbmy Coś z Niczego”

 • młodych programistów: “Baltie,” “Scratch,” “Logo”


Udział uczniów w licznych zajęciach rozwijających:


 • zajęcia przyrodnicze, informatyczne i matematyczne “Młodzi Naukowcy” w ramach projektu unijnego w latach 2017-2019

 • gromada zuchowa “Brykające Tygryski” i drużyna harcerska “TyBryk”

 • “Edukacja poprzez Szachy”

 • projekty biblioteczne “Książka naszych marzeń” i

 • zajęcia terenowe

 • rajdy turystyczne

 • marsze na orientację

 • wycieczki tematyczne i interdyscyplinarne

 • pokazy doświadczeń w ramach kół zainteresowań

 • zajęcia w plenerze “Wieczornice matematyczne”

 • imprezy matematyczne “Kawiarnia Szkocka u Banacha,” “Jaskinia Platona,” “Szkoła Pitagorejska,”

 • wyjazdy na plenery malarskie

 • “Poznawanie przez Zwiedzanie - Historyczno-Artystyczna Wagabunda” - klub miłośników historii i sztuki,

 • wakacyjne obozy językowo-wypoczynkowe

 • wyjazdy na warsztaty językowe Euroweek organizowane przez Europejskie Forum Młodzieży, prowadzone przez wolontariuszy z całego świata w języku angielskim,

DSC 576055fb45b30041ff8c100003200258.image